Header

Retsensentide olemasolu

Kuna monograafia kuulub eelretsenseeritud teadusväljaannete hulka, on selle avaldamiseks vajalik kaks retsensenti. Retsensentidel peab olema akadeemiline kraad (eelistatavalt teaduste doktorikraad) sellel erialal, milles monograafiat kirjutatakse, või sellega seotud erialal. Retsensentide poolt koostatud ülevaated edastatakse kirjastusele. Teave retsensentide ja nende teaduslike regaalide kohta on märgitud trükise teisel lehel.