Header

Autoriõiguse teatis

Autorid jätavad endale kõik varalised õigused Scientific Route OÜ väljaannetes avaldatud käsikirjadele ja artiklitele. Autorid annavad kirjastajale kasutamiseks mitteainulitsentsi, nimelt selle avaldamiseks, paigutamiseks indekseerimisressurssidesse jms.

Autoriõigust reguleerivad litsentsilepingu tingimused. Avaldatud artiklite kasutamine toimub Creative Commons CC BY avaliku litsentsi tingimustel.

Leave your email and receive the list of Scopus journals by mail right now, as well as other useful information!