Header

Konfidentsiaalsuse deklaratsioon

Kirjastus pöörab erilist tähelepanu kogu kirjastusele jõudva ja seni avaldamata teabe turvalisusele. Toimetuspõhimõtted:

  • Kõik retsensendid kinnitavad enne avaldamist selle teabe konfidentsiaalsust, millega nad töötavad.
  • Kui retsensent vajab konkreetses teemas abi või ekspertnõuandeid, võtavad retsensendid ühendust kirjastusega ja saavad selleks loa.
  • Autorite poolt kirjastusele edastatud teave ei saa olla üle antud kolmandatele isikutele.
  • Kogu kontaktteavet (telefoninumbrid ja aadressid), mille autorid avaldajale edastavad, võib olla kasutatud ainult toimetajate poole ja seda ei edasta kolmandatele isikutele.

 

Leave your email and receive the list of Scopus journals by mail right now, as well as other useful information!