Header

Konfidentsiaalsuse deklaratsioon

Kirjastus pöörab erilist tähelepanu kogu kirjastusele jõudva ja seni avaldamata teabe turvalisusele. Toimetuspõhimõtted:

  • Kõik retsensendid kinnitavad enne avaldamist selle teabe konfidentsiaalsust, millega nad töötavad.
  • Kui retsensent vajab konkreetses teemas abi või ekspertnõuandeid, võtavad retsensendid ühendust kirjastusega ja saavad selleks loa.
  • Autorite poolt kirjastusele edastatud teave ei saa olla üle antud kolmandatele isikutele.
  • Kogu kontaktteavet (telefoninumbrid ja aadressid), mille autorid avaldajale edastavad, võib olla kasutatud ainult toimetajate poole ja seda ei edasta kolmandatele isikutele.