Header

1. Crossref - on teaduskirjanduse kirjastajate ühendus, mis arendab ühist taristut toetamaks tõhusamat teadlastevahelist suhtlust. Meie tsitaatide linkimisvõrgustik hõlmab praegu üle 68 miljoni ajakirjaartikli ja muu sisuüksuse (raamatute peatükid, andmed, väitekirjad, tehnilised aruanded) tuhandetelt teadus- ja kutsealase kirjanduse kirjastajatelt üle kogu maailma.

Crossref Logo

Leave your email and receive the list of Scopus journals by mail right now, as well as other useful information!