Header

Eksperdihinnangu esitamise protsess

Toimetus kasutab topeltpimedat eksperdihinnangu andmist.

See protsess hõlmab järgmist:

  1. Kõik esitatud käsikirjad saadetakse vähemalt kahele vastava valdkonna väliseksperdile. Käsikiri läbib topeltpimeda eksperdihinnangu protsessi, mis tähendab, et autorid ja retsensendid üksteist ei tunne.
  2. Retsensentide kommentaarid edastatakse autoritele koos võimalike soovitustega käsikirja ülevaatamiseks. Toimetaja teavitab autoreid, kas käsikiri võetakse vastu ilma täiendava ülevaatuseta või antakse autoritele võimalus käsikiri üle vaadata ja uuesti esitada või lükatakse käsikiri tagasi.

Topeltpimeda eksperdihinnangu tähtaeg on 30–40 päeva.

Leave your email and receive the list of Scopus journals by mail right now, as well as other useful information!