Header

Reklaami avaldamise põhimõtted

Väljaande reklaamipoliitika eeldab võimalust seda paigutada ühel kahest võimalikust tingimusest, mis on kohustuslik nõue: reklaam peab olema oma olemuselt teaduslik või tööstuslik.

  1. Teavitava iseloomuga reklaam, mis kätkeb endas teavet plaanitavate ja korraldatavate teadusürituste kohta (konverentsid, kongressid, ümarlauad jms), paigutatakse kodulehele tasuta. Sama tingimus kehtib ka partneritelt, sealhulgas ülikoolidelt ja teadusasutustelt, saadava teabe kohta.
  2. Reklaam, mis sisaldab teavet ettevõtete toodete, tehnoloogiate, uuenduslike lahenduste jms kohta ning tutvustab uusi tehnoloogilisi ja uuenduslikke lahendusi, avaldatakse nende toodete valmistaja-ettevõtetest tellijate jaoks tasuta.

Reklaamid avaldatakse saidi eraldi vahekaardil ja need ei ole lõimitud teadusalase põhisisuga (artiklitega).

Leave your email and receive the list of Scopus journals by mail right now, as well as other useful information!