Header

1. Google Аcademy on vabalt juurdepääsetav veebi otsingumootor, mis indekseerib teaduskirjanduse täisteksti või metaandmeid mitmesuguste avaldamisvormingute ja erialade lõikes (link

2. Mendeley on ainulaadne lahendus, mis ühendab endas viitehaldurit (teadusartiklite kogumise ja kataloogimise vahend hilisemaks tahvliloendite koostamiseks) ja teaduslikku suhtlusvõrgustikku, mis võimaldab korraldada isiklikku teadusraamatukogu, teha artiklite alast koostööd ning leida mõttekaaslasi ja uurida kaasaegse teadustöö suundumusi (link)

3. Neliti on uurimistööde varamu, mis aitab Indoneesia teadlastel ja otsustajatel leida uuringuid, andmeid ja tõendeid (link)

4. OpenAIRE on Euroopa teadusinfosüsteem, mis hõlmab kõiki teadustöid ning ja võimaldab valmis aruandlust, monitooringut ja analüüsi. OpenAIRE seob uurimistulemused (nt väljaanded, andmed, tarkvara) nende loojatega (nt teadlased, asutused, rahastajad), tagades uurimistööde leitavuse, läbipaistvuse, paljundatavuse ja kvaliteedi (link)

5. Zenodo on üldotstarbeline avatud juurdepääsuga varamu, mis on välja töötatud Euroopa OpenAIRE programmi raames ja mida haldab CERN. Kõigil autoritel on võimalus varamus olevate väljaannete vaatamiste ja allalaadimiste arvu jälgida (link)

6. Dimensions on dünaamiline, lihtsalt kasutatav ja lingitud uuringute andmete platvorm, mis loob uue viisi, kuidas teadustöid leida, neile juurde pääseda ja neid analüüsida (link)

7. BASE (Bielefeld Academic Search Engine) on üks maailma mahukamaid multidistsiplinaarseid otsingumootoreid, mis on mõeldud spetsiaalselt akadeemilistele avatud juurdepääsuga veebiressurssidele. See mootor kogub, normaliseerib ja indekseerib andmeid OAI-PMH abil (link)

8. CORE (CONnecting REpositories) koondab endas kogu avatud juurdepääsuga sisu, mis on jaotatud erinevatesse süsteemidesse, nagu varamud ja avatud juurdepääsuga ajakirjad, rikastavad seda sisu teksti- ja andmekaeve abil ning pakuvad sellele tasuta juurdepääsu teenuste komplekti kaudu (link)

9. Internet Archive on Ameerika digitaalne raamatukogu, mille deklareeritud eesmärk on „universaalne juurdepääs kõigile teadmistele“ (link)

10. Digar on Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiiv ehk digiraamatukogu, kust leiate raamatuid, ajalehti, ajakirju, kaarte, märkmeid, fotosid, postkaarte, plakateid, illustratsioone, heli- ja muusikafaile (link)

11. ESTER on Eesti suurimate raamatukogude ühiskataloog. Kataloog sisaldab ka kirjeid ülikoolide kolledžites ja eriraamatukogudes säilitatavatest teavikutest (link)

12. Scilit on kõikehõlmav tasuta andmebaas teadlastele, mis rakendab uut meetodit andmete võrdlemiseks ja teadusmaterjalide indekseerimiseks. Seda teadustööde andmebaasi arendab ja haldab avatud juurdepääsuga väljaandja MDPI (link)

13. Figshare on veebipõhine teadusvaramu, kus kasutajad saavad oma uurimistulemused kättesaadavaks teha (link)

14. Open Ukrainian Citation Index (OUCI) on otsingumootor ja andmebaas tsitaatidest, mis pärinevad kõigilt väljaandjatelt, kes kasutavad teenust Crossref’s Cited-by ja toetavad avatud tsitaatide algatust (Initiative for Open Citations) (link)

15. Eesti rahvusbibliograafia andmebaas ERB registreerib andmeid rahvuslike dokumentide kohta. Rahvuslike dokumentidena käsitatakse Eestis kõigis keeltes ja välismaal ilmunud väljaandeid, eesti autorite teoseid ja nende tõlkeid, olenemata nende füüsilisest kandjast (paberil, elektroonilisel kandjal) (link)

16. ENGINEERING RESEARCH PAPERS (Engpaper) on tehniliste valdkondade teadusliku sisu varamu, kus on saadaval üle miljoni artikli (link)

17. Semantic Scholar on loodud akadeemiliste publikatsioonide otsingumootorina, mida toetab tehisintellekt (link)

18. Lens käsitab peaaegu kõiki maailma patente ja teadustöid kui tasuta, avatud ja turvalist digitaalset avalikku hüve, kus esmatähtis on kasutajate privaatsus (link)

19. EcobBiz on majandus- ja äriuuringute teemaportaal. Seda haldab Saksamaa rahvuslik majandusraamatukogu – Leibnizi majandusteabekeskus (ZBW) (link)

Leave your email and receive the list of Scopus journals by mail right now, as well as other useful information!