Välisminister Eva-Maria Liimetsa kommentaar lastekaitsepäeva puhul

Kuna lapsed ei saa oma õiguste ja huvide eest enamasti ise seista, vajavad nad täiskasvanute abi ja kaitset, seda nii riigisiseselt kui ka rahvusvaheliste suhete tasandil. Just täiskasvanud peavad tagama lastele eluks vajaliku ja looma sobivad tingimused, et igal lapsel oleks turvaline, õnnelik ja arengut soosiv lapsepõlv.

Eesti inimõigusdiplomaatias on laste õiguste kaitse kesksel kohal. Eesti seisab hariduse kättesaadavuse, kehalise väärkohtlemise keelustamise, digiturvalisuse ja laste kaitse eest relvakonfliktis. Just viimasele laialt levinud probleemile, kus lapsed on relvakonfliktis enim kannatav sihtrühm, juhtisime eraldi tähelepanu ka oma ÜRO Julgeolekunõukogu liikmelisuse ajal aastail 2020–2021.

Alates Venemaa laiaulatusliku sõja algusest Ukraina riigi ja rahva vastu on Eestisse saabunud ligikaudu 40 000 Ukraina sõjapõgenikku, kellest suurem osa on naised ja lapsed. Neile oleme võimaldanud juurdepääsu Eesti haridus- ja tervishoiusüsteemile, sealhulgas veebipõhisele õppimisvõimalusele ja vaimse tervise toele. Eesti riik on pingutanud selle nimel, et sõja eest põgenenud ja Eestisse jõudnud lastel ei jääks haridustee pooleli ega sel aastal pausile. Ka lõpuklasside lapsed saavad sooritada oma ettenähtud lõpueksamid, et õppeaasta ei läheks raisku. Ukrainasse suunatud abiprojektides otsime samuti lahendusi naiste ja laste sõjavalu leevendamiseks. Lisaks teeb Eesti juba aastaid koostööd ÜRO Lastefondiga, kus toetame lapsi üle maailma.

Allikas: https://vm.ee/et/uudised/valisminister-eva-maria-liimetsa-kommentaar-lastekaitsepaeva-puhul