MEIE TEENUSED
 

Personaalne teadusturundus

Image

Kõik Scientific Route OÜ ajakirjades avaldatud artiklid lisatakse pärast nende ilmumist järgmiste teadus-perioodikaväljaannete indeksitesse, raamatukogudesse ja varamutesse: DOAJ, Index Copernicus, EBSCO, Zenodo, SSRN, engpaper, Google Scholar, Eesti Rahvusraamatukogu ning maailma raamatukogud.

Kõik see on vajalik selleks, et teie artikkel oleks nähtav võimalikult paljudele lugejatele, mis omakorda võib muuta artikli tsiteeritumaks. Samuti võivad autorid esitada oma artikleid ka iseseisvalt ResearchGate-le, Academia.edu-le jne.

Aga mis siis, kui teie teistes ajakirjades avaldatud artikleid nendes allikates ei avaldata? Kuidas oma uurimistööd kogu maailmale näidata?

Anname nendes ja muudes küsimustes individuaalset teadusalast nõu.

Meie spetsialistid valivad teile välja teenused, mis aitavad kõige tõhusamalt parandada teie kui teadlase stsientomeetrilisi näitajaid, abistavad artiklite paigutamisel ning nõustavad edasise töö osas teie kohta antavate hinnangutega täisaruande vormis.

 

Konsultatsiooni ühe tunni hind on 100 EUR. Eelkonsultatsioon on tasuta. Te saate meie teenuseid allolevast tabelist ise valida või siis pidage teenuste valiku osas nõu meie spetsialistidega.

Teenuste nimekiri*

TEENUS

TÄITMISE TÄHTAEG

Profiili analüüsimine ja muutmine Google Scholaris

alates 10 tunnist

Profiili kujundamine ORCID-is (eluloo loomine ja täitmine ning linkimine Scopuse ja/või Web of Science’i profiilidega, kui need on olemas)

1,5 tundi

Artiklite lisamine ORCID profiilile (artikli kohta)

10 minutit vastavalt esitatud artiklite nimekirjale;

25 minutit, kui spetsialistid valivad artiklid teie nimekirjast

Profiili kujundamine ResearchGate’is (eluloo loomine ja täitmine, kinnitamine)

1,5 tundi

Artiklite lisamine ResearchGate’i profiilile (artikli kohta)

20 minutit

Artiklite lisamine Zenodo (artikli kohta)

30 minutit

Artiklite lisamine SSRN-i (ühe artikli eest)

25 minutit

Profiili kujundamine Academia.edu-s

30 minutit

Artiklite lisamine Academia.edu-sse (artikli kohta)

15 minutit

Profiili loomine Publonsis, lisades ajakirjades avaldatud  artikleid, mis on indekseeritud Web of Sciencesi poolt

1 tundi

Ajakirjades avaldatud artiklite, mis ei ole Web of Sciences’i poolt indekseeritud, lisamine Publonsisse (artikli kohta)

20 minutit

Teie artikli levitamine e-posti teel samas valdkonnas töötavate teadlaste seas. See võimaldab mõnel enim huvitatud kolleegil teie uurimistööd esile tõsta, mis võib edaspidi anda tulemusi tsiteerimise ja uue teaduskoostöö näol:

– andmebaasi moodustamine teie valdkonnas töötavatest teadlastest üle maailma (100 inimest)

– isiklike kirjade saatmine teie valdkonnas töötavate teadlaste andmebaasis olevatele teadlastele üle maailma (100 inimest)

3 tunnist

1,5 tundi

 TEENUS TÄITMISE TÄHTAEG
Profiili analüüsimine ja muutmine Google Scholaris  alates 10 tunnist

Profiili kujundamine in ORCID -is (eluloo loomine ja täitmine ning linkimine Scopuse ja/või Web of Science’i profiilidega, kui need on olemas)

 1,5 tundi
Artiklite lisamine ORCID profiilile (artikli kohta)

10 minutit vastavalt esitatud artiklite nimekirjale;
25 minutit, kui spetsialistid valivad artiklid teie nimekirjast

Profiili kujundamine ResearchGate'is (eluloo loomine ja täitmine, kinnitamine)  1,5 tundi
Artiklite lisamine ResearchGate’i profiilile (artikli kohta)  20 minutit
Artiklite lisamine Zenodosse (artikli kohta)  30 minutit
Artiklite lisamine SSRN-i (for one article)  25 minutit
Profiili kujundamine  Academia.edu-s  30 minutit
Artiklite lisamine Academia.edu-sse (artikli kohta)  15 minutit
Profiili loomine Publonsis, lisades ajakirjades avaldatud artikleid, mis on indekseeritud Web of Sciencesi poolt  1 tundi
Ajakirjades avaldatud artiklite, mis ei ole Web of Sciences’i poolt indekseeritud, lisamine Publonsisse (artikli kohta) 20 minutit
Teie artikli levitamine e-posti teel samas valdkonnas töötavate teadlaste seas.
See võimaldab mõnel enim huvitatud kolleegil teie uurimistööd esile tõsta, mis võib edaspidi anda tulemusi tsiteerimise ja uue teaduskoostöö näol:

– andmebaasi moodustamine teie valdkonnas töötavatest teadlastest üle maailma (100 inimest)
– isiklike kirjade saatmine teie valdkonnas töötavate teadlaste andmebaasis olevatele teadlastele üle maailma (100 inimest)

3 tunnist
1,5 tundi

 

* Teenused hõlmavad üksnes teaduslikku nõustamist ja abistamist juba avaldatud artiklite reklaamimisel. Kui vajate muid teenuseid, näiteks teadusartikli tõlkimist, viidete loetelu koostamist, kujundust vms, saate täita veebisaidil vastava vormi.